Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania orazbezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: plywanienawoli.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz siękto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, wjakich celach sąwykorzystywane oraz jak są chronione.

§1.
Informacje podstawowe

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest: Filip Kodym przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Perfecto Filip Kodym siedzibą w Warszawie (01-100), ul. Człuchowska 2a, NIP: 527-26-28-577. 

2.Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) Poczty e-mail: plywanienawoli@gmail.com;
2) Telefonicznie: +48 787 512 575;

§2. 
Zasady przetwarzania danych

1.Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: 1) W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); 2) Rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 3) W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); 4) W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja); 5) Nie więcej niż potrzeba (adekwatność); 6) Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość); 7) Nie dłużej niż potrzeba (czasowość); 8) Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. 
Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

1.Twoje dane będziemy przetwarzać: 1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi. 2) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony. 3) w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne). 4) w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies docelów marketingowych (ciasteczka marketingowe) 5) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes, 2.Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: 1)jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.2)jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie. 3)pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies zTwoimi danymi. Przekazanienam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdymczasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony. 4)jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych(np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane,które podałeś w danym medium i doktórych będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu. 5)API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie zwłasnymi politykami prywatności.