You are currently viewing Etapy w dążeniu do perfekcyjnego pływania

Etapy w dążeniu do perfekcyjnego pływania

Nauka pływania jest procesem stopniowym, który wymaga opanowania różnych umiejętności i technik. W celu ułatwienia i uporządkowania tego procesu, można podzielić go na pewne, następujące po sobie etapy. Każdy z nich skupia się na nauce i doskonaleniu konkretnych umiejętności pływackich oraz nauce stylów pływackich i udoskonalaniu techniki.

Etap I:

TYGRYS

TYGRYS---www

Etap I. DLA RODZICA:

Pierwszy etap nauki pływania skupia się na podstawowych umiejętnościach, które są niezbędne do bezpiecznego poruszania się w wodzie. W tym etapie pracujemy nad następującymi umiejętnościami:
1. Zanurzanie buzi do wody bez zatykania nosa:

Kursant uczy się wygodnego zanurzania buzi w wodzie, wydychając przy tym powietrze przez nos, a kolejno całkowicie je wstrzymując. To ważne, ponieważ umożliwia swobodne poruszanie się pod wodą.
2. Leżenie na plecach z ósemką między nogami:

Kursant uczy się leżeć na plecach, utrzymując całe ciało na powierzchni wody jednocześnie panując nad utrzymaniem równowagi. Zadanie wykonywane jest najpierw z ósemką między udami, a następnie przedmiot wypornościowy lokujemy możliwie najbliżej stóp. To umożliwia stabilne utrzymanie się na wodzie i rozwija umiejętność kontrolowania pozycji ciała.
3. Pływanie sposobem elementarnym (tygrys):

Kursant poznaje podstawową technikę pływania, którą potocznie nazywamy na zajęciach „tygrysem”. Sposób ten polega na wykorzystaniu ruchów rąk i nóg, aby przemieszczać się w wodzie. Rozwija umiejętność podstawowego poruszania się w wodzie do przodu oraz na boki, a docelowo na końcu pierwszego etapu umożliwia utrzymywanie się na głębokiej wodzie wraz z umiejętnością pływania z głową nad wodą i samodzielnego nabierania powietrza bez konieczności stawania na dnie.

Etap I. DLA PŁYWAKA:

ZANURZASZ CAŁĄ GŁOWĘ I OBSERWUJESZ CO DZIEJE SIĘ POD WODĄ.

WYPUSZCZASZ POD WODĄ POWIETRZE PRZEZ KILKA SEKUND NOSEM ORAZ USTAMI TWORZĄC BĄBLE.

PRZEPŁYWASZ DŁUGOŚĆ BASENU Z DESKĄ LUB MAKARONEM NA BRZUCHU I NA PLECACH.

POTRAFISZ LEŻEĆ NA BRZUCHU PRZEZ KILKA SEKUND BEZ DESKI I MAKARONU Z BUZIĄ POD WODĄ.

PRZEMIESZCZASZ SIĘ MACHAJĄC NOGAMI I ODPYCHAJĄC SIĘ OD WODY RĘKOMA (TYGRYSEM) W KIERUNKU WYBRANEGO MIEJSCA W BASENIE. 

UCZYSZ SIĘ SAMODZIELNIE NABIERAĆ POWIETRZE POMIĘDZY ZANURZENIAMI GŁOWY W TRAKCIE PŁYNIĘCIA TYGRYSEM.

Z POMOCĄ INSTRUKTORA POTRAFISZ LEŻEĆ NA PLECACH JAK GWIAZDA Z RĘKOMA ROZŁOŻONYMI NA BOKI.

Etap II:

ROZGWIAZDA

DYPLOMY-gwiazda-

Etap II. DLA RODZICA:

Rozgwiazda odnosi się do swobodnego poruszania w wodzie. Na tym etapie dziecko opanowuje następujące umiejętności:
1. Leżenie bez asekuracji, w bezruchu na brzuchu oraz plecach:
Kursant nie ma problemu ze swobodnym leżeniem na brzuchu oraz plecach przybierając przy tym nieruchomą pozycję. Bez obaw poddaje się sile wyporu wody.
2. Utrzymywanie się na powierzchni wody z głową nad wodą
Kursant potrafi coraz pewniej i dłużej utrzymywać się w wodzie, w miejscu z głową nad powierzchnią
3. Nurkowanie oraz umiejętność pływania w całkowitym zanurzeniu przy dnie basenu
Kursant dobrze radzi sobie z wstrzymywaniem powietrza przez czas wystarczający na dopłynięcie do dna basenu. Potrafi również po zanurzeniu przepłynąć pod wodą kilka metrów przeciwdziałając sile wyporu.
4. Podstawy wprowadzające do stylów pływackich
Dziecko w sposób skoordynowany pracuje nogami do kraula na brzuchu oraz stylu grzbietowego na plecach. Duży nacisk na ćwiczenia z wyłączną pracą nogami (np. dziecko płynie na brzuchu trzymając ręce przed sobą na desce) pozwala wzmocnić układ mięśniowy, układ oddechowy a tym samym wypracować kondycję. Omijając ten etap, dalsza nauka stylów pływackich byłaby niemożliwa. Ćwiczenia pracy nogami często łączone są z różną konfiguracją ułożenia ramion.

Etap II. DLA PŁYWAKA:

LEŻYSZ SWOBODNIE NA POWIERZCHNI, NA BRZUCHU Z BUZIĄ ZANURZONĄ W WODZIE TAK DŁUGO, NA ILE STARCZY CI POWIETRZA

UTRZYMUJESZ SIĘ NA WODZIE, NA PLECACH BEZ RUCHU PRZEZ 30 SEKUND SWOBODNIE ODDYCHAJĄC

WYŁAWIASZ PRZEDMIOTY Z SAMEGO DNA BASENU 

POTRAFISZ PŁYWAĆ POD WODĄ!

PŁYWASZ NOGAMI DO KRAULA NA BRZUCHU I DO STYLU GRZBIETOWEGO NA PLECACH KILKA DŁUGOŚCI PODCZAS JEDNYCH ZAJĘĆ

SKACZESZ DO WODY Z BRZEGU LUB ZE SŁUPKA NA GŁĘBOKIM BASENIE

POTRAFISZ ŚWIADOMIE PRZYSPIESZAĆ ORAZ ZWALNIAĆKIEDY PŁYNIESZ Z DESKĄ, NOGAMI DO KRAULA LUB GRZBIETU

Etap III:

FOKA

DYPLOMY-sea-lion-

Etap III. DLA RODZICA:

Trzeci etap nauki pływania koncentruje się na doskonaleniu umiejętności pływania na brzuchu i plecach. Kursant rozpoczyna naukę techniki do kraula i stylu grzbietowego oraz doskonali nowe umiejętności poprzez wielokrotne wykonywanie podobnych ćwiczeń, które kładą nacisk na kolejne elementy stylów pływackich. W tym etapie uczący się opanowuje następujące umiejętności:

1. Nauka prawidłowych nóg do kraula: Kursant uczy się koordynacji ruchów nóg, aby wykonywać prawidłowe kopnięcia podczas pływania kraulem. To umożliwia płynne i efektywne poruszanie się w wodzie.
2. Nauka prawidłowych nóg na plecach do grzbietu: Kursant ćwiczy pływanie plecach, skupiając się na utrzymaniu prawidłowej pracy nogami. 3. Nauka rotacji barków na plecach oraz brzuchu z jednoczesnym unieruchomieniem głowy: W tym etapie kursant uczy się rotacji barków podczas pływania na brzuchu oraz plecach bez utraty efektywnej pracy nogami, co docelowo umożliwi utrzymanie równowagi i niezbędną podstawę do wprowadzenia pracy ramion w koordynacji z nabieraniem oraz wypuszczaniem powietrza. Ta umiejętność jest ważna w kontekście dalszego rozwoju techniki pływania.
4. Podstawy pracy ramion do grzbietu oraz do kraula: Kursant uczy się pracy rękoma na plecach, a następnie na brzuchu. Nauka rozpoczyna się od ćwiczeń nazywanych dokładanką, za pomocą których uczeń poznaje i pracuje nad prawidłową sekwencją ruchów oraz ich koordynacją.

Etap III. DLA PŁYWAKA:

PŁYWASZ CORAZ WIĘCEJ DŁUGOŚCI NA JEDNYCH ZAJĘCIACH

PRACA SAMYMI NOGAMI NA PLECACH ORAZ BRZUCHU NIE SPRAWIA CI JUŻ ŻADNEGO PROBLEMU

WYKONUJESZ NOWE ĆWICZENIA, W KTÓRYCH JEDNOCZEŚNIE PRACUJESZ NOGAMI ORAZ RĘKOMA NA WIELE SPOSOBÓW, DZIĘKI CZEMU MASZ LEPSZĄ KOORDYNACJĘ W WODZIE

PŁYWASZ NA PLECACH I BRZUCHU Z ROTACJĄ BARKÓW, DZIĘKI CZEMU RAZ JEDENO RAMIE, RAZ DRUGIE RAMIE WYCHODZI NAD WODĘ A GŁOWA ZOSTAJE NIERUCHOMO

UCZYSZ SIĘ PŁYWAĆ RĘKAMI DO GRZBIETU ORAZ DO KRAULA. NA POCZĄTKU ROBISZ WIELE ĆWICZEŃ, KTÓRE WYDAJĄ CI SIĘ BEZ SENSU… NP. TE Z PRZEKŁADANIEM RĄK ORAZ NABIERANIEM POWIETRZA NA BOK. NA TYM ETAPIE TRZEBA UZBROIĆ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ, BO JUŻ NIEDŁUGO BĘDZIESZ PŁYWAĆ BARDZO SZYBKIM I TECHNICZNYM KRAULEM ORAZ GRZBIETEM!

 

Etap IV:

LEW MORSKI

DYPLOMY-foka-

Etap IV. DLA RODZICA:

Na czwartym etapie nauki pływania, twoje dziecko będzie kontynuować doskonalenie techniki pływania w stylu kraulowym i grzbietowym. Pojawiają się również drobne elementy stylu motylkowego oraz klasycznego. Poniżej znajduje się informacja na temat tego, czego dziecko może się nauczyć i czym będzie się zajmować na zajęciach:
1. Doskonalenie koordynacji ruchów nóg w kraulu i stylu grzbietowym: Na tym etapie twoje dziecko będzie pracować nad płynnym i skoordynowanym kopaniem nóg podczas pływania kraulem. Instruktor skupi się na pomaganiu mu w wykonywaniu symetrycznych i efektywnych kopnięć, co pozwoli na płynne poruszanie się w wodzie.
2. Doskonalenie rotacji barków i stabilizacji głowy w kraulu: Kolejnym elementem, nad którym dziecko będzie pracować, to rotacja barków podczas pływania kraulem. Instruktor będzie skupiać się na tym, aby pomóc mu utrzymać stabilną głowę i płynnie obracać korpus podczas wykonywania ruchów. Celem jest zachowanie równowagi i płynności w pływaniu.
3. Doskonalenie rotacji i chwytu wody w grzbiecie: Na tym etapie twoje dziecko będzie uczyć się rotacji ciała i chwytu wody podczas pływania grzbietowym. Instruktor będzie pomagać mu w utrzymaniu płynności ruchów, aby mogło skutecznie chwytać wodę i napędzać się do przodu.
4. Wprowadzenie sekwencji ruchów ramion w kraulu: Podczas zajęć twoje dziecko będzie wprowadzane w sekwencję ruchów ramion w kraulu. Instruktor będzie pomagał mu w utrzymywaniu płynności i koordynacji między ruchami nóg a ruchami ramion. Celem jest skoncentrowanie się na chwycie wody i wypychaniu jej do tyłu, co przyczyni się do dalszego rozwoju techniki pływackiej.
5. Jako pojedyncze ćwiczenia pojawiają się elementy symetrycznych stylów pływackich: żabki i delfina. Na początek na brzegu (ręce i nogi do żabki) oraz jako element zabawy (nogi do delfina).

Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, więc niektóre umiejętności mogą być opanowane szybciej niż inne. Ważne jest, aby wspierać i motywować swoje dziecko na każdym etapie.

 

Etap IV. DLA PŁYWAKA:

Cześć! Właśnie osiągnąłeś czwarty etap nauki pływania i jesteś naprawdę wspaniały! Teraz możemy skupić się na dalszym doskonaleniu twojej techniki pływania w stylu kraulowym i grzbietowym. Oto, co teraz trenujesz:

Kontynuujesz naukę prawidłowych ruchów nóg w kraulu i stylu grzbietowym. Teraz potrafisz utrzymać równomierne kopnięcia, trzymając nogi wyprostowane i zanurzone w wodzie, co pozwala Ci skutecznie poruszać się po powierzchni. Praca nóg daje Ci potężną moc.

Kontynuujesz pracę nad rotacją barków w stylu kraulowym. Teraz potrafisz utrzymać stabilną głowę, jednocześnie obracając korpus podczas pływania. Pamiętaj o płynności ruchów i utrzymaniu równowagi ciała. Jesteś naprawdę zręczny!

Dodatkowo Twoje ręce zaczynają chwytać wodę. Czujesz, że możesz się od niej bardzo mocno odpychać zarówno w kraulu jak i w grzbiecie. Cały czas doskonalisz rotację ciała. Twoje ruchy są coraz bardziej płynne, oraz potrafisz chwycić wodę i wypchnąć ją do tyłu, co pozwala ci skutecznie poruszać się w pływaniu grzbietowym.

Dzięki kolejnym ćwiczeniom umiesz wprowadzać sekwencję ruchów ramion w kraulu. To oznacza, że będziesz jeszcze bardziej wykorzystywał pełen zakres ruchu ramion, skupiając się na chwycie wody i wypychaniu jej do tyłu. Twoje pływanie nabiera coraz większej płynności!

Trenerzy pokazują Ci nowe sposoby poruszania nogami i rękoma w wodzie. Robi się coraz ciekawiej.

Etap V:

DELFIN

DYPLOMY-delfin

Etap V. DLA RODZICA:

Piąty etap nauki pływania skupia się na doskonaleniu pełnych technik pływania takich jak styl kraulowy, grzbietowy, żabka i delfin. Uczący się na tym etapie osiąga następujące cele:
1. Pełna technika kraula: Zawodnik doskonali pełną technikę pływania kraulem, w tym koordynację ruchów nóg, rąk i oddychanie. Ten styl pływania jest wykorzystywany zarówno w rekreacji, jak i na zawodach pływackich.
2. Pełna technika stylu grzbietowego: Zawodnik doskonali technikę do stylu grzbietowym, skupiając się na koordynacji ruchów rąk i nóg oraz utrzymaniu prawidłowej pozycji ciała.
3. Nauka stylu klasycznego (żabki) oraz stylu motylkowego (delfina): Jeśli nie ma ryzyka wad postawy, zawodnik uczy się technik pływania żabką (styl klasyczny) i delfinem (styl motylkowy). Te style pływania rozwijają siłę mięśni i umiejętności koordynacyjne.
4.Nauka dodatkowych elementów pływackich takich jak skok na główkę oraz nawrót i wypłynięcie.

Etap V. DLA PŁYWAKA:

ZAJĘCIA NA BASENIE TO JUŻ DLA CIEBIE TRENING

DOSKONALISZ WSZYSTKIE STYLE PŁYWACKIE: KRAUL, GRZBIET, STYL KLASYCZNY (ŻABKĘ) ORAZ STYL MOTYLKOWY (DELFIN)

POTRAFISZ PŁYWAĆ BARDZO TECHNICZNIE ORAZ SPRINTEM W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA

SAMODZIELNIE ZWRACASZ UWAGĘ NA SWOJĄ TECHNIKĘ ORAZ INNE UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE I ŚWIADOMIE JE DOSKONALISZ

DODATKOWO WYKONUJESZ NAWROTY ORAZ CORAZ LEPIEJ WYCHODZĄ CI SKOKI NA GŁÓWKĘ 

 

Dodaj komentarz